സി. കുഞ്ഞിക്കോരൻ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനാ വസന്തവും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു
  Breaking News
  5 days ago

  സി. കുഞ്ഞിക്കോരൻ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനാ വസന്തവും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു

  സി. കുഞ്ഞിക്കോരൻ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനാ വസന്തവും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു വാസ്തുശില്പകലയിലും തച്ചുശാസ്ത്രത്തിലും വൈദഗ്ദ്യം തെളിയിച്ച ശ്രീ.ടി.വി.കുഞ്ഞിരാമൻ…
  അമ്മയാണ് ദൈവംഭാഷയാണ് ദൈവംതൊഴിലും സംസ്കാരവുംണ് ദൈവം കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ കിഴക്കുംകരകാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഫണ്ട് ശേഖരണം തുടങ്ങി
  Breaking News
  6 days ago

  അമ്മയാണ് ദൈവംഭാഷയാണ് ദൈവംതൊഴിലും സംസ്കാരവുംണ് ദൈവം കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ കിഴക്കുംകരകാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഫണ്ട് ശേഖരണം തുടങ്ങി

  അമ്മയാണ് ദൈവംഭാഷയാണ് ദൈവംതൊഴിലും സംസ്കാരവുംണ് ദൈവം കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ കിഴക്കുംകരകാഴ്ച കമ്മിറ്റി ഫണ്ട് ശേഖരണം തുടങ്ങി കാഞ്ഞങ്ങാട്:-അമ്മയാണ് ദൈവംഭാഷയാണ് ദൈവംതൊഴിലും…
  എല്ലാമാസവും അഞ്ചാം തീയതിക്കകംവേതനം നൽകുക സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീയതിക്കകംപാചക തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം നൽകണമെന്നുംകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ച്തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുംതൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വവും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയും നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്നുംകാസർഗോഡ് ജില്ല സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളി സിഐടിയു ജില്ലകൺ വെൻഷൻ .ആവശ്യപ്പെട്ടു
  വായനയുടെ പൂക്കാലമായി വായനാ മത്സരം. ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് യുപി, ഹൈസ്കൂൾ, വനിത, മുതിർന്നവരുടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ വായനയെ ആസ്പദമാക്കി വായനാ മത്സരമൊരുക്കിയത്. അക്ഷരമാണ് ലഹരി വായനയാണ് ലഹരി എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി വായനാ മത്സരത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണവും നടന്നു
  തെയ്ക്കോണ്ടോ വിജയി സായന്ത് എം ശങ്കറിന് രാവണീശ്വരം സ്ക്കൂൾ സ്വീകരണം നൽകി.
  Breaking News
  2 weeks ago

  തെയ്ക്കോണ്ടോ വിജയി സായന്ത് എം ശങ്കറിന് രാവണീശ്വരം സ്ക്കൂൾ സ്വീകരണം നൽകി.

  തെയ്ക്കോണ്ടോ വിജയി സായന്ത് എം ശങ്കറിന് രാവണീശ്വരം സ്ക്കൂൾ സ്വീകരണം നൽകി. കോട്ടയത്ത് വച്ച് നടന്ന സംസ്ഥാന തൈകോണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ…
  ടൂറിസം മേഖലയിലേക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ “യാത്രാശ്രീ”….
  Breaking News
  3 weeks ago

  ടൂറിസം മേഖലയിലേക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ “യാത്രാശ്രീ”….

  ടൂറിസം മേഖലയിലേക്ക് കുടുംബശ്രീയുടെ “യാത്രാശ്രീ”…. നവംബർ പത്തിന് യാത്രാ ശ്രീ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 75 പേരുമായി മൈസൂർ ഊട്ടി ആദ്യ…
  *ജെ.സി.ഐ നീലേശ്വര൦ എലൈററിന്റെ ത്രൈമാസ ബുള്ളററിൻ നീലേശ്വരത്തെ ജനകീയ ഡോക്ടർ വി.സുരേശൻ നിർവ്വഹിച്ചു.
  Breaking News
  3 weeks ago

  *ജെ.സി.ഐ നീലേശ്വര൦ എലൈററിന്റെ ത്രൈമാസ ബുള്ളററിൻ നീലേശ്വരത്തെ ജനകീയ ഡോക്ടർ വി.സുരേശൻ നിർവ്വഹിച്ചു.

  *ജെ.സി.ഐ നീലേശ്വര൦ എലൈററിന്റെ ത്രൈമാസ ബുള്ളററിൻ നീലേശ്വരത്തെ ജനകീയ ഡോക്ടർ വി.സുരേശൻ നിർവ്വഹിച്ചു. 2022 ജൂലൈ, ആഗസ്ത്, സപ്ത൦ബർ മാസങ്ങളിലെ…
  Back to top button
  .
  Website Design By Bootalpha.com +91 8252992275
  .
  Close