അന്തരിച്ച എസ്എൻഡിപി നേതാവായിരുന്ന രാഘവൻ കരുവളത്തിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ പുരാവസ്തു പുരാരേഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കുടുംബാംഗങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് എസ് മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് കൈ പ്രത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ അനുഗമിച്ചു,

അന്തരിച്ച എസ്എൻഡിപി നേതാവായിരുന്ന രാഘവൻ കരുവളത്തിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ പുരാവസ്തു പുരാരേഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കുടുംബാംഗങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു
കോൺഗ്രസ് എസ് മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് കൈ പ്രത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ അനുഗമിച്ചു,

അന്തരിച്ച എസ്എൻഡിപി നേതാവായിരുന്ന രാഘവൻ കരുവളത്തിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ പുരാവസ്തു പുരാരേഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി കുടുംബാംഗങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു
കോൺഗ്രസ് എസ് മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് കൈ പ്രത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ അനുഗമിച്ചു,

Live Cricket Live Share Market

जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
.
Website Design By Bootalpha.com +91 8252992275
.
Close