കക്കോട് നവപുരം മതാതീത ദേവാലയം മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യകാരൻമാർക്ക് നൽകുന്ന ചെറുശ്ശേരി പുരസ്കാരം ഇത്തവണ കൃഷ്ണൻനടുവലത്തിന്.

കക്കോട് നവപുരം മതാതീത ദേവാലയം മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യകാരൻമാർക്ക് നൽകുന്ന ചെറുശ്ശേരി പുരസ്കാരം ഇത്തവണ കൃഷ്ണൻനടുവലത്തിന്.

സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കാണ് അംഗീകാരം. ഹരിതപുരത്തെ ഏകാകി ഓരോന്നിങ്ങന , ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ശത്രുവിനോട് ഇത്ര മാത്രം ,വെയിലല്പം പുഞ്ചിരിക്കവേ, അറ്റു വീഴുന്നുണ്ട് ഉച്ചവെയിൽ വിരലുകൾ, കക്ക പെറുക്കുന്ന കുട്ടി , കരുതൽ എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ; പുലിമട, അറത്തിപ്പറമ്പ്, ഒരു മേഘ ജ്യോതിസ്സു പോലെ എന്നീ നോവലുകൾ ; സാദരം സൗമിത്രി എന്ന കാവ്യാഖ്യായിക ഇവകളാണ് കൃതികൾ. വിദ്യാരംഗം അവാർഡ്, അധ്യാപകകലാ സാഹിത്യ സമിതി അവാർഡ്, സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള തുളുനാട് അവാർഡ് , ഡൽഹി പഞ്ചവാദ്യം ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സമഗ്രസംഭാവനാ പുരസ്കാരം മുതലായവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരള ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയാണ് കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത്.

Live Cricket Live Share Market

जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
.
Website Design By Bootalpha.com +91 8252992275
.
Close