മടിക്കൈ സർവീസ് സഹകരണ ബേങ്ക് ചതുര കിണർ ബ്രാഞ്ചിൽ തണ്ണീർ പന്തൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ.സി’ പ്രഭാകരൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് സിക്രട്ടറി ശ്രീ.പി രമേശൻ, ഡയറക്റ്റമാരായ പ്രശാന്ത് കെ, ഒ.വി നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.മാനേജർ പി.വി ദിവാകരൻ സ്വാഗതവും മോഹനൻ .സി നന്ദിയും പറഞ്ഞു .

മടിക്കൈ സർവീസ് സഹകരണ ബേങ്ക് ചതുര കിണർ ബ്രാഞ്ചിൽ തണ്ണീർ പന്തൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ.സി’ പ്രഭാകരൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് സിക്രട്ടറി ശ്രീ.പി രമേശൻ, ഡയറക്റ്റമാരായ പ്രശാന്ത് കെ, ഒ.വി നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.മാനേജർ പി.വി ദിവാകരൻ സ്വാഗതവും മോഹനൻ .സി നന്ദിയും പറഞ്ഞു .

മടിക്കൈ സർവീസ് സഹകരണ ബേങ്ക് ചതുര കിണർ ബ്രാഞ്ചിൽ തണ്ണീർ പന്തൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീ.സി’ പ്രഭാകരൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് സിക്രട്ടറി ശ്രീ.പി രമേശൻ, ഡയറക്റ്റമാരായ പ്രശാന്ത് കെ, ഒ.വി നാരായണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.മാനേജർ പി.വി ദിവാകരൻ സ്വാഗതവും മോഹനൻ .സി നന്ദിയും പറഞ്ഞു .

Live Cricket Live Share Market

जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
.
Website Design By Bootalpha.com +91 8252992275
.
Close